Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Ohlásenie drobnej stavby

ohlásenie drobnej stavby
1.Jednoduchý situačný náčrt s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami s polohou stavieb na nich a stavebné riešenie stavby (predkladá sa dvojmo)
2.Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností podľa bodu VII. najmä ak pre realizáciu drobnej stavby je nutné použiť susednú nehnuteľnosť.
3.Súhlas všetkých spoluvlastníkov


Tlačivo Drobná stavba.rtf (21.2 kB)

Zodpovedá: Správca Webu