Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Formuláre a tlačivá

Formuláre a tlačivá

Vyvesené: 12. 1. 2021
Vyvesené: 10. 12. 2018
Vyvesené: 10. 12. 2018
Vyvesené: 5. 5. 2016
Vyvesené: 5. 5. 2016
Vyvesené: 13. 8. 2015
Vyvesené: 13. 8. 2015
Vyvesené: 13. 8. 2015
Vyvesené: 13. 8. 2015
Vyvesené: 13. 8. 2015
Vyvesené: 17. 6. 2014

Miestne komunikácie a verejné priestranstvá - uzávierka

Životné prostredie - ochrana prírody, ovzdušie MZZO

Evidenčný list hrobového miesta

Vyvesené: 24. 6. 2018

Evidencia obyvateľstva