Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutie zo dňa 26.5.2014

16. riadne zasadnutie OZ v Lutile

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 12 ods.1 o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov z v o l á v a starosta obce 16. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lutile,

 

ktoré sa uskutoční dňa 26. mája 2014 (pondelok)

o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

 

 

 

 

Evidencia poslancov na zasadnutí OZ

 

 

Evidencia prítomnosti resp. neprítomnosti na OZ
Meno Prítomný Neprítomný
Dušan Hrčka P  
Patrik Kanina   N
Peter Knopp P  
Ing. Eva Loučičanová P  
Zuzana Malová P  
Slavomír Pružina P  
JUDr. Viktor Šurka P  
MUDr. Vladimír Výrostko P  
Milan Žňava P  

 

 

 

 

 

Pozvánka.rtf (400.9 kB)
Uznesenia.rtf (136.1 kB)
Zápisnica.rtf (152.4 kB)

 

 

Zodpovedá: Správca Webu