Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutie zo dňa 25.8.2010

mimoriadne zasadanie OZ - Pozvánka

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 12 ods.1 o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m mimoriadne zasadnutie,

ktoré sa uskutoční dňa 25. augusta 2010 (streda)
o 18.30 hod. v malej sále kultúrneho domu

P r o g r a m:

1. Informácia o povodňovej situácii v dňoch 15. a 16. augusta 2010 v obci Lutila
2. Odstraňovanie vzniknutých škôd a následkov po povodni.
3. Žiadosť na Povodie Hrona o vypílenie drevnej hmoty a rozšírenie a prehĺbenie koryta Kopernického potoka.
4. Diskusia
5. Záver


S pozdravom

 

 

 


Ján P r u ž i n a

Starosta obce

 

 

mimoriadne zasadanie OZ k povodňovej situácii v dňoch 15. a 16. 8.2010

 

 

 

mimoriande zasadanie OZ k povodňovej situácii 15. a 16. 8. 2010

 

 

 

Uznesenia.rtf (12 kB)
Zápisnica.rtf (38.1 kB)

 

Zodpovedá: Správca Webu