Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutie zo dňa 21.5.2012

5. mimoriadne zasadanie - P O Z V Á N K A
 

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 12 ods.1 o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 5. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lutile,

ktoré sa uskutoční dňa 21. mája 2012 (pondelok)
o 18,00 hod. na Obecnom úrade Lutila

 

P r o g r a m :

1. Nájomná zmluva na budovu súpisné číslo 39, C-KN parc. č. 224/1 (Pohostinstvo Borinka a obchod)
2. Návrh uznesenia
3. Záver

S pozdravom

 

 

Ján P r u ž i n a
Starosta obce

 

 

5.mimoriadne zasadanie

 

 

 

5.mimoriadne zasadanie

 

 

 

Uznesenie.rtf (55.4 kB)
Zápis.rtf (51.2 kB)

 

Zodpovedá: Správca Webu