Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutie zo dňa 21.4.2009

Pozvánka

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 12 ods.1 o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lutile,

ktoré sa uskutoční dňa 21. apríla 2009 (utorok)
o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

P r o g r a m :

1. Otvorenie
2. Vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami
3. Revitalizácia centra obce Lutila
5. Diskusia
6. Záver

S pozdravom

Ján P r u ž i n a . Starosta obce

 

 

 

Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lutile zo dňa 21.4.2009

 

 

 

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lutile konaného dna 21. apríla 2009

 

 

 

Uznesenia.rtf (55.2 kB)
Zápisnica.doc (56.5 kB)

 

Zodpovedá: Správca Webu