Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Ján PružinaJán Pružina, starosta

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Ján Pružina - vo funkcii starostu 8. volebné obdobie

  • narodený 13.12.1957,
  • Trv. bytom Lutila Nová ul. č. 24
  • Ženatý, 2 dospelé deti
  • Tel. do práce 045/6789 080
  • Mobil 0903 514 423
  • E-mail starosta@lutila.sk

Zvolený za starostu vo voľbách 10. novembra 2018