Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Čierny Eduard

51 ročný, podnikateľ
nezávislý kandidát
Bydlisko: Lutila Štefánikova ul. č. 31
Poslancom 2. volebné obdobie
Člen komisie mládeže, športu, kultúry a sociálnych vecí

Čierny Eduard 2

Jurkemík Jozef, Ing.

58 ročný, hlavný štátny radca
HLAS - Sociálna demokracia
Bydlisko: Lutila, Lesná 2016/6
Poslancom 1. volebné obdobie
Člen komisie výstavby a verejného poriadku

Jurkemík Jozef, Ing. 1

Lásková Eva, Mgr.

41 ročná, podnikateľka
nezávislá kandidátka
Bydlisko: Lutila, Školská 767/11
Poslankyňa 1. volebné obdobie
Predsedníčka komisie finančnej, správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti

Lásková Eva, Mgr. 1

Meliško Ján, Ing.

53 ročný, manažér
Nezávislý kandidát
Bydlisko: Lutila, Dobšinského 3
Poslanec 3. volebné obdobie
Člen komisie finančnej, správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti
Člen komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Meliško Ján, Ing. 1

Michalík Michal, Ing.

43 ročný, manažér
nezávislý kandidát
Bydlisko: Lutila, Gazdovská 486/71
Poslancom 1. volebné obdobie
Predseda komisie výstavby a verejného poriadku

Michalík Michal, Ing. 1

Murgaš Jozef, Ing.

38 ročný, živnostník
nezávislý kandidát
Bydlisko: Lutila, Moyzesova 71A
Poslanec 3. volebné obdobie
Člen komisie mládeže, športu, kultúry a sociálnych vecí

Murgaš Jozef, Ing. 1

Pružina Slavomír

50 ročný, živnostník
nezávislý poslanec
Bydlisko: Lutila, Kuzmányho 5
Poslancom je 6. volebné obdobie
Je členom komisie výstavby a verejného poriadku

Pružina Slavomír 1

Spodniak Roman, Bc

34 ročný, odborný radca okresného úradu
Nezávislý kandidát
Bydlisko: Lutila, Slobodné 329/28
Poslanec 1. volebné obdobie
Predseda komisie mládeže, športu, kultúry a sociálnych vecí
Člen komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Spodniak Roman, Bc 1

Žiaková Andrea, Ing.

51 ročná, Vedúca odboru Okresného úradu
HLAS - Sociálna demokracia
Bydlisko: Lutila Nová ul. č. 25
Poslankyňa 2. volebné obdobie
Predsedníčka komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Žiaková Andrea, Ing. 2