Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zobrazené 31-52 z 52

Farské oznamy 25.1.-31.1.2021

Dátum: 25. 1. 2021

Farské oznamy

Farské oznamy 18.1.-24.1.2021

Dátum: 18. 1. 2021

Farské oznamy

Farské oznamy 4.1.2021-10.1.2021

Dátum: 4. 1. 2021

Farské oznamy

Farské oznamy

Dátum: 29. 12. 2020

Farské oznamy 28.12.2020-3.1.2021

narodenie pána

Mimoriadny oznam

Dátum: 24. 12. 2020

„Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“

Farské oznamy 21.12.-27.12.2020

Dátum: 21. 12. 2020

Farské oznamy

Farské oznamy 14.12.-20.12.2020

Dátum: 12. 12. 2020

Farské oznamy

Farské oznamy 7.12.-13.12.2020

Dátum: 5. 12. 2020

Farské oznamy

Farské oznamy 16.11.-22.11.2020

Dátum: 16. 11. 2020

Farské oznamy

Farské oznamy 9.11.-15.11.2020

Dátum: 10. 11. 2020

Farské oznamy

fo

Farské oznamy 26.10. - 1.11.2020

Dátum: 28. 10. 2020

Podľa vyhlásenia vlády a nariadenia od 25.10.2020 do 1.11.2020 je zákaz vychádzania a pre Cirkev platí aj zákaz verejných bohoslužieb. Kňaz bude slúžiť sv. omše v našej farnosti súkromne až do odvolania, podľa nahlásených úmyslov. Platí dišpenz nedeľnej fyzickej účasti na sv. omši, ale zdôrazňuje sa sláviť sv. omšu prostredníctvom médií, sústredenou modlitbou spolu v jednej domácnosti.
Od 1.10. do odvolania vám TV LUX prináša sväté omše v mimoriadnych časoch:
PONDELOK - SOBOTA 7:00 a 18:30
NEDEĽA 10:00 a 18:30.
Úplné odpustky za zosnulých, ktoré možno bežne získať v dňoch od 1. do 8. novembra, môžu byť – tento rok – presunuté aj na ďalšie dni, a to až do konca novembra.
Aj úplné odpustky z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš... a Verím v Boha..., môžu byť tento rok presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.
Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať úplné odpustky za zosnulých aj na diaľku. Treba, aby sa v duchu spojili so spoločenstvom Cirkvi, zriekli sa náklonnosti k akéhokoľvek hriechu a vzbudili si úmysel splniť, hneď ako sa to bude dať, tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa zbožne pomodlili nejakú modlitbu za zosnulých.
Odporúčanie biskupov – zúčastniť sa na celoplošnom testovaní Na Slovensku sa chystá celoplošné testovanie na Covid – 19. Predseda Konferencie biskupov Slovenska, Mons. Stanislav Zvolenský, po porade a odobrení viacerými biskupmi, vydal vyhlásenie, že odporúča veriacim, aby sa nechali otestovať, a napomohli tak spoločnému dobru.
V daných okolnostiach nik nemá riešenia, proti ktorým by sa nenašli žiadne námietky. Je však zrejmé, že všetci máme spoločnú zodpovednosť za Slovensko.
Zodpovednosť využiť to, čo je k dispozícii, aby sme predišli kolapsu zdravotníctva a ďalším vážnym následkom.
Prosím preto veriacich, aj všetkých ľudí dobrej vôle, aby výzvu štátu v tomto smere prijali.Michal SLAŠŤAN, farár

Možnosť prijať sv. prijímanie

Dátum: 23. 10. 2020

Farský úrad v Lutile oznamuje veriacim, že dnes (piatok) 23.10.2020 bude správca farnosti vysluhovať sv. prijímanie pre veriacich v čase od 17:00 do 17:30 hod.
Veriaci môžu vstupovať do kostola len v určenom množstve, a následne po prijatí sv.prijímania odísť, aby bolo možné sa vystriedať.

Finančná podpora misií

Dátum: 20. 10. 2020

Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch v plnej miere, prosíme Vás o podporu misií cez e-zbierku na internetovej stránke www.misijnediela.sk. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.

Farské oznamy

Dátum: 11. 10. 2020

Farské oznamy 12.10.-18.10.2020

covid

Obmedzenia od 1.10.2020 pri sv. omšiach

Dátum: 1. 10. 2020

Od 1. októbra sa menia hygienické opatrenia. Vydal ich Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. K dispozícii sú na stránke ÚVZ SR. Z nových pravidiel napríklad vyplýva, že na hromadných podujatiach (aj svätých omšiach) môže byť najviac 50 ľudí.
Otcovia biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na sv.omši v nedeľu a v prikázané sviatky pre tých, ktorí sa z dôvodu obmedzeného počtu ľudí nebudú môcť zúčastniť sv.omše v kostole.
Najviac ohrozeným skupinám ako sú seniori, ľudia po operáciách, chorí..., KBS odporúča sledovať sv.omše prostredníctvom katolíckych masmédií, predovšetkým prostredníctvom Rádia Lumen a TV LUX .
Od 1.10. do odvolania vám TV LUX prináša sväté omše v mimoriadnych časoch:
PONDELOK - SOBOTA 7:00 a 18:30
NEDEĽA 10:00 a 18:30.
Prosím farníkov, aby rešpektovali, že v soboty o 17:00 hod. budú sv. omše vyhradené pre seniorov, nedeľná sv.omša potom bude pre ostatných veriacich.
Rovnako prosím veriacich, o trpezlivosť, zvýšenú ohľaduplnosť a aj obetavosť, aby nedochádzalo k sporom, keď sa v kostole naplní daný počet, aby dôsledne dodržiavali všetky nariadené opatrenia, boli zodpovední, a brali tak ohľad nielen na seba, ale predovšetkým na druhých.

Pevné zdravie praje a vyprosuje
Ing. Michal Slašťan, farár

Farské oznamy 21.9.-27.9.2020

Dátum: 22. 9. 2020

Farské oznamy

Farské oznamy 3.8.-9.8.2020

Dátum: 3. 8. 2020

Farské oznamy

Farské oznamy 20.7.-26.7.2020

Dátum: 17. 7. 2020

Farské oznamy

Farské oznamy 13.7.-19.7.2020

Dátum: 13. 7. 2020

Farské oznamy

Farské oznamy 29.6.-5.7.2020

Dátum: 29. 6. 2020

Farské oznamy

Farské oznamy

Dátum: 10. 5. 2020

Farské oznamy 11.5.-17.5.2020

Zrušené sväté omše

Dátum: 10. 3. 2020

Farský úrad v Lutile v súvislosti so stanoviskom KBS k zákazu slávenia bohoslužieb oznamuje, že s platnosťou od 10.3.2020 do 23.3.2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.

Z tohto dôvodu budú sv.omše v kostole sv.Ladislava v Lutile zrušené.

Zobrazené 31-52 z 52