Obsah

Pracovníčky OcÚ


Darina Müllerová

Na obecnom úrade pracuje od roku 1993.
Jej pracovné zaradenie je ekónomka.

Kontakt:
Tel.: 045/6789 087
e-mail: darina.mullerova@lutila.sk

 

Ivana Mesiariková

Na obecnom úrade v Lutile pracuje od roku 2017
Vybavuje agendu:
Poplatky za likvidáciu domového odpadu, Daň za psa, daň z nehnuteľnosti, registráciu spisov

Kontakt:
Tel.: 045/6789 080
E-mail: ivana.mesiarikova@lutila.dcom.sk