Obsah

Cenník


za prenájom tenisových kurtov platný od 1.4.2009
schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 156/2009 zo dňa 30.3.2009


Doba - hod. Cena/hod./kurt
7.00 - 15.00 2,50 € (75,30 Sk)
15.00 - 22.00 4,00 € (120,50 Sk)

Deti a mládež do 18 rokov s trvalým pobytom v obci Lutila

700 - 1500 1,20 € (36,15 Sk)

1500 - 2200 2,00 € (60,25 Sk)

Permanentky

Deti – mládež do 18 rokov s trvalým pobytom v obci Lutila
Doba - hod. Cena/hod./kurt
700 - 1500 9,90 € (298,24 Sk) = 10 hod.
19,90 € (599,50 Sk) = 22 hod.
1500 - 2200 16,50 € (497,– Sk) = 10 hod.
33,00 € (994,15 Sk) = 22 hod.
Ako doklad je potrebné predložiť občiansky preukaz resp. zdravotný preukaz

Dospelí
Doba - hod. Cena/hod./kurt
700 - 1500 19,80 € (596,49 Sk) = 10 hod.
39,00 € (1 174,91Sk) = 22 hod.
1500 - 2200 33,00 € (994,15 Sk) = 10 hod.
66,00 € (1 988,31 Sk) = 22 hod.

Firma
Doba - hod. Cena/hod./kurt
na 2 hod./týždeň 200,00 € (6 025,20 Sk/rok)
na 4 hod./týždeň 380,00 € (11 447,88 Sk/rok)
V cene je zahrnutá reklama firmy o rozmeroch 3 m2.


Prenájom kurtov 1 deň 65,00 € (1 958,19,– Sk)
2 dni 110,00 € (3 313,80 Sk)

Viac účelové ihrisko pre občanov z Lutily bez poplatku
cudzí 1,30 € (39,16 Sk)/hod./osoba


 

Ján P r u ž i n a
Starosta obce