Obsah

Výročná členská schôdza - nový výbor

Správy

Plán práce Senior klubu Zamatka na rok 2018

Rok 2018 celý text

ostatné | 27. 2. 2018 | Autor: Správca Webu

Zasadnutí Rady dňa 19.02.2018

Na zasadnutí Rady dňa 19.02.2018 boli zvolení: celý text

ostatné | 27. 2. 2018 | Autor: Správca Webu

Bola zvolená nová Rada Senior klubu Zamatka

Dňa 04.02.2018 sa konala členská schôdza Senior klubu Zamatka, kde bola zvolená nová Rada a tiež boli schválené zmeny v Stanovách.
Do Rady boli zvolení členovia: celý text

ostatné | 27. 2. 2018 | Autor: Správca Webu

Rada OZ Senior klub Z a m a t k a.

Na výročnej členskej schôdzi bola schválená Rada OZ SK Zamatka v tomto zložení: celý text

ostatné | 17. 8. 2015 | Autor: Správca Webu