Obsah

OZ - Poľovnícky spolok UPS Lutila


Poľovnícky spolok Urbárskeho-pozemkového spoločenstva Lutila

Štefánikova 84, 966 22 Lutila

E-mail: hronsky.dusan@gmail.com

Spolok bol založený 30. 11. 2004.
IČO: 37959247
Predseda: Ing. Dušan Hronský
Poľovnícky hospodár: Peter Knopp
Ekonóm: Ing. Ľuboš Véber

Cieľom organizácie je prispievať k ochrane zvierat, vytvárať podmieky pre zabezpečenie starostlivosti o zdravie divožijúcej zveri, šíriť poľovnícku osvetu, tradície a kultúru, výkon práva poľovníctva.

Spolok má poľovníckych trubačov. Podrobejšie na www.lutilskitrubaci.sk

 

Lutilskí trubači

Lutilskí trubači - vystúpenie na lutiskom jarmoku