Obsah

Urbárske spoločenstvo Lutila

Výbor UPS

Na základe výsledkov volieb valného zhromaždenia, konaného dňa 06.04.2019 a ustanovujúcej schôdze výboru a dozornej rady, konanej dňa 11.04.2019 boli volení noví

členovia výboru:

predseda                        - Ing. Pavol Čierny, Štefánikova 12/27, 966 22 Lutila
podpredseda                 - Jozef Kromka, Slobodné 327/24, 966 22 Lutila
ekonom. hospodárka   - Ing. Viera Jonášová, Kollárova 2, 966 22 Lutila
tajomníčka                     - Anna Búgelová, Kuzmínyho 5, 966 22 Lutila
hospodár                        - Milan Hromádka, Štefánikova 35, 966 22 Lutila
                       

Dozorná rada:
predseda                 - Peter Knopp, Bottova 176/4, 966 22 Lutila
člen dozornej rady - Želmíra Loučičanová, Svitavská, Žiar nad Hronom
                                  - Zdena Žňavová, B. Němcovej, Lutila   

 

Na základe výsledkov volieb valného zhromaždenia, konaného dňa 07.03.2015 a ustanovujúcej schôdze výboru a dozornej rady, konanej dňa 11.03.2015 boli volení noví

členovia výboru:

predseda        - Štefan Čierny, Jilemnického 562/1, 965 01 Žiar nad Hronom
podpredseda - Ing. Pavol Čierny, Štefánikova 27, 966 22 Lutila
hospodárka   - Ing. Viera Jonášová, Kollárova 2, 966 22 Lutila
tajomníčka    - Anna Búgelová, Kuzmínyho 5, 966 22 Lutila
člen výboru   - Milan Hromádka, Štefánikova 35, 966 22 Lutila
                        - Anna Puskeilerová, Gazdovská 12, 966 22 Lutila
                        - Zdeněk Čierny, Moyzesova 49, 966 22 Lutila

Dozorná rada:
predseda                 - Ing. Ľubomír Véber, Gazdovská 28, 966 22 Lutila
člen dozornej rady - Želmíra Loučičanová, Svitavská, Žiar nad Hronom
                                  - Zdena Žňavová, B. Němcovej, Lutila      

 

Výbor UPS zvolený 3.3.2011

Na zákalde výsledkov volieb valného zhromaždenia, konaného dňa 20.2.2011 a ustanovujúcej schôdze výboru a dozornej rady, konanej dňa 3.3.2011 boli zvolení títo členovia:

Výbor:

predseda        - Ján Imriš, Kamenná 1 Lutila
podpredseda - Dušan Hronský, Ing., Gazdovská 65, Lutila
hospodár        - Viera Jonášová, Ing., Kollárova 2, Lutila
tajomník         - Anna Puskeilerová, Gazdovská 12, Lutila
člen výboru    - František Čierny, Štefánikova 29, Lutila
                         - Štefan Čierny, Jilemnického 1/3, Žiar nad Hronom
                         - Vojtech Knopp, Bottova 4, Lutila


Dozorná rada:

predseda - Ján Imriš, Štefánikova 64, Lutila
člen          - Jozef Jančok, Kamenná 16, Lutila
                  - Mária Malá, Mgr., Štefánikova 14, Lutila