Obsah

Obecná knižnica v Lutile


Obecná knižnica v Lutile


Knižnicu prevádzkovala od roku 1991  Zuzana Malová. Od roku 2010 prevádzkuje knižnicu    Jana Knoppová.

Obecná knižnica sídli v budove Základnej školy s materskou školou, Slobodné 23, Lutila

Knižnica má široký knižný fond. Navštevovaná je okrem obyvateľov obce Lutila aj obyvateľmi zo Žiaru nad Hronom a obcí mikroregiónu.
 
V knižnici je cca 2700 kníh.
Knižný fond obohatili aj miestny občania, ktorí z vlastnej knižnice darovali knihy pre Obecnú knižnicu v Lutile.
Ďakujeme všetkým za knižné dary v prospech našej knižnice.


Otváracie hodiny:

  • každú stredu od 17:00 do 19:00 hod.


Niečo pre kreatívne duše