Obsah

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Typ: ostatné
Oznámenie o triedení odpadu

                                                O B E C N Ý     Ú R A D     L U T I L A                                                                                                                                      

                                      Štefánikova ul. č. 84,  966 22  LUTILA, OKRES ŽIAR nad HRONOM 

 

 

 

 

                Podľa zákona č. 329/2018 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2019 o poplatkoch za uloženia odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („Zákon“) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov a poplatkov za uloženie odpadov (ďalej „Nariadenie“).

 

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok v obci Lutila: 38,94%

 

            • výška poplatku za uloženie ZKO a objemového odpadu = množstvo týchto odpadov 

              uložených na skládku odpadov v t x sadzba za rok v eurách . t-1

            • sadzba závisí od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu v obci Lutila (za rok 2018)

              a pre rok 2019 je nasledovná:

Ako východiskový rok úrovne vytriedenia komunálneho odpadu pre rok 2019 sa berie rok 2018.

 

Podľa prílohy č.1 nariadenia sú sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemového odpadu (20 03 07) na skládku odpadov nasledujúce:

 

 

Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

2019

2020

2021 a nasledujúce roky

1

x ≤ 10

17

26

33

2

10 < x ≤ 20

12

24

30

3

20 < x ≤ 30

10

22

27

4

30 < x ≤ 40

8

13

22

5

40 < x ≤ 50

7

12

18

6

50 < x ≤ 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

 

 

Z tabuľky je zrejmé, že obce s nízkou úrovňou triedenia komunálneho odpadu budú platiť niekoľkonásobne viac ako obce s dostatočne vysokou úrovňou triedenia odpadov. Predmetné zodpovedá hlavnému účelu tohto zákona – motivovať k triedeniu komunálneho odpadu.


Vytvorené: 14. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 14. 3. 2019 11:12
Autor: Správca Webu