Obsah

Rozšírenie opatrení núdzového stavu

Typ: ostatné
Vláda Slovenskej republiky Uznesením zo dňa 6.4.2020 prijala rozšírenie opatrení núdzového stavu.
Podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení
neskorších predpisov slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania
od 8. apríla 2020 0.00 hod do 13. apríla 2020 23.59.

Toto obmedzenie sa nevzťahuje:

1. obvyklú cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej
činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných
základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych
prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového
tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti
o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie
pohonných hmôt),

3. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta,
4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,
5. pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta,
6. cesty na pohreb blízkej osoby,
7. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta;

zakazuje
C.1. podľa čl. 5 ods. 3 písm. h) ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti;

Uznesenie 207-2020


Príloha

Vytvorené: 8. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 8. 4. 2020 11:34
Autor: Správca Webu