Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7

Revitalizácia verejných priestranstiev obce Lutila

Revitalizácia verejných priestranstiev obce Lutila - publicita

javascript:nove_o_all(3026307)                                                   Revitalizácia verejných priestranstiev obce Lutila

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vo výške 10% zo štátneho rozpočtu a 5% z rozpočtu obce Lutila

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

„Investícia do vašej budúcnosti“

 

 

Na financovanie projektu získala obec Lutila príspevok z Regionálneho operačného programu (www.ropka.sk), opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty (kód výzvy: ROP-4.1a-2013/01), ktorého poskytovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

 

Zmluvný termín zahájenia realizácie projektu:       marec 2015

Zmluvný termín ukončenia realizácie projektu:      september 2015

 

Harmonogram projektu bude aktualizovaný po ukončení procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác v rámci projektu.

 

Celkové náklady projektu:                                                       1 592 360,00 eur

Oprávnené náklady projektu:                                                  1 591 963,86 eur

Výška príspevku z ERDF (85%):                                             1 353 169,28 eur

Výška príspevku zo štátneho rozpočtu SR (10%):                  159 196,39 eur

Spolufinancovanie z rozpočtu obce Lutila (5%):                        79 598,19 eur

 

Hlavný cieľ projektu

 

·       Obnova  verejných  priestranstiev  obce  zničených  povodňami,  realizácia  protipovodňových opatrení a zvýšenie atraktivity a bezpečnosti verejných priestranstiev. 

 

Špecifické ciele projektu:

 

·       Obnova  infraštruktúry,  ktorá  bola  zničená  povodňou  a regulácia  povodia  Kopernického potoka, ako preventívneho opatrenia proti vzniku povodní

·       Revitalizácia  a navrátenie  centrotvornej  funkcie  verejným  priestranstvám  obce  Lutila v záujme zvýšenia konkurencieschopnosti a atraktivity obce Lutila

·       Zvýšenie  bezpečnosti  a zlepšenie  vybavenosti  centrálnych  verejných  priestranstiev  obce Lutila nadväzujúc na prvú etapu realizácie projektu (ROP-4.1a-2009/01)

·       Kvalifikovaný  výkon  projektových  a inžinierskych  činností   v záujme  dosiahnutia  cieľov projektu

 

 

Situácia po ukončení realizácie projektu

 

·        V  dôsledku  realizácie  projektu  budú  komplexne  revitalizované  verejné  priestranstvá  v  centre  obce  Lutila,  ktoré  boli dotknuté  povodňou  v  roku  2010  –  obnoví  sa  infraštruktúra  poškodená  povodňami,  vytvoria  sa  nové  zóny  na  stretávanie sa,  oddych  a  komunikáciu  občanov,  priestory  pre  rekreačné  vyžitie  detí,  zvýši  sa  bezpečnosť  verejných  priestranstiev  a celkovo  sa  zatraktívnia  centrálne  verejné  priestranstvá,  čím  sa  zvýši  kvalita  života  obyvateľov  a  návštevníkov  obce. Navrhovaným  riešením  obnovy  verejných  priestranstiev  postihnutých  povodňou  je  nielen  zušľachtenie  priestoru  obce  s prevahou  kultúrnej,  reprezentatívnej  spoločensko-zábavnej  a  historickej  funkcie,  ale  aj  realizácia  preventívnych protipovodňových  opatrení  –  lokálna  regulácia  Kopernického  potoka  (SO13,14),  obnova  mostov  (SO11,12)  a vybudovanie  dažďovej  kanalizácie  v  miestach  postihnutých  povodňami(SO16).  Predmetom  projektu  je  tiež  vybudovanie doteraz  absentujúceho  detského  ihriska,  obnova  verejnej  zelene,  zvýšenie  bezpečnosti  prostredníctvom  obnovy  a vybudovania  chodníkov  a  verejných  priestranstiev  s  umožnením  pohybu  telesne  a  zrakovo  postihnutých,  obnovy verejného osvetlenia a obnovy priľahlých zničených miestnych komunikácií

 


 

Publicita


 

 

Revitalizácia verejných priestranstiev obce Lutila - projekt financovaný z EÚ

Most na Kuzmányho ulicu

Most na Kuzmányho ulicu

Park na Štefánikovej ulici

Park na Štefánikovej ulici (oproti domu nebohého p. Kutnera)

Most na Kuzmányho a Gazdovskú ulicu

Most na Kuzmányho a Gazdovskú ulicu (oproti Borinke)

Detské ihrisko na Kuzmányho ulici

Detské ihrisko na Kuzmányho ulici


 
 
Detail detského ihriska na Kuzmányho ulici

Detail detského ihriska na Kuzmányho ulici

Nová ulica - Fitnes v prírode

Nová ulica - Fitnes v prírode (verejné priestranstvo na začiatku ulice)

Mapka pohľadov

Mapka pohľadov


 

Za rok 2016 bola obec Lutila vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko SR, a.s. týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá.

Obec Lutila patrí medzi obce, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj.

dnes je: 20.6.2018

meniny má: Valéria

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2018

Súbor na stiahnutie LUTILA- vývoz odpadu 2018.pdf (402.6 kB)

sídli v budove Základnej školy s materskou školou, Slobodné 23, Lutila

Otváracie hodiny:
každú stredu od 17:00 do 19:00 hod.

Vibračná doska a jej zariadenie, lámačka, prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Súbor na stiahnutie cennik_mechanizmov_obce.rtf (64 kB)
Poplatok za prenájom veľkokapacitných kontajnerov spoplatnenie za prenájom veľkokapacitných kontajnerov.rtf (9 kB)
webygroup
ÚvodÚvodná stránka