Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lutila

Obec Lutila je so svojím projektom s názvom „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lutila“ jedným z úspešných žiadateľov, ktorí začínajú realizovať projekt vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v obci Lutila.

Špecifické ciele sú:

  • zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia s pozitívnym dopadom na životné prostredie
  • zníženie nákladov na údržbu, modernizáciu a unifikáciu svetelných telies a zníženie prevádzkových nákladov
  • zvýšenie svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy a prehľadná evidencia prevádzky svetelných bodov

Projekt je zameraný na využitie progresívnych technológií a zariadení za účelom vyššej účinnosti využitia primárnych energetických zdrojov s minimalizovaním dopadov na životné prostredie a na znižovanie energetickej náročnosti, využívaním progresívnych úsporných technológií na zásobovanie energiou a zariadení s vyššou účinnosťou využitia energie a zvyšovanie energetickej efektívnosti.
Obec zníži energetickú náročnosť VO inštalovaním 131 modernizovaných svetelných bodov, čím sa zlepšia dopady na ŽP (pokles CO2 o 21,98 t/rok) a docieli sa úspora elektrickej energie (34,34 MWh/rok, t.j. 123,4 GJ/rok). Pri výmene jestvujúcich svietidiel za nové LED svietidlá dôjde k zníženiu celkovej spotreby elektrickej energie o 57,41 %. Zároveň sa zvýši estetický potenciál obce. Začne fungovať plánovaná kontrola a údržba VO v súlade s evidenciou prevádzky každého svetelného bodu. V dôsledku realizácie projektu bude úspora elektrickej energie pri prevádzke ročne predstavovať približne 2 666,9 EUR, a to pri zvýšení svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy.

Na realizáciu projektu bol obci Lutila schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 237 491,26 EUR. Aktivita projektu bude realizovaná od októbra 2010 do septembra 2011 v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja, konkrétne v obci Lutila


 

www.economy.gov.skwww.opkahr.skwww.siea.gov.sk

 

Pamätná tabuľa

 

Oznam pridaný 1.10.2010
 


 

Za rok 2016 bola obec Lutila vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko SR, a.s. týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá.

Obec Lutila patrí medzi obce, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj.

dnes je: 19.6.2018

meniny má: Alfréd

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2018

Súbor na stiahnutie LUTILA- vývoz odpadu 2018.pdf (402.6 kB)

sídli v budove Základnej školy s materskou školou, Slobodné 23, Lutila

Otváracie hodiny:
každú stredu od 17:00 do 19:00 hod.

Vibračná doska a jej zariadenie, lámačka, prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Súbor na stiahnutie cennik_mechanizmov_obce.rtf (64 kB)
Poplatok za prenájom veľkokapacitných kontajnerov spoplatnenie za prenájom veľkokapacitných kontajnerov.rtf (9 kB)
webygroup
ÚvodÚvodná stránka