Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7

Zámer obce Lutila vykonať prevod majetkuVytlačiť
 

Obec Lutila IČO: 00652113 má vo vlastníctve CKN parcelu č. 944/232 o výmere 885 m2, trvalý travnatý porast vedenú na LV 829.

Obec Lutila má zámer vykonať prevod majetku obce v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ako prípad hodný osobitného zreteľa, žiadateľom:

Ing. Milošovi Tesákovi, nar. 01.03.1958 a Ing. Jane Tesákovej rod. Augustínovej, nar. 29.03.1961, trv. bytom Podhorská 31, 966 22 Lutila, ktorí kupujú do výlučného vlastníctva  CKN parc. č. 944/232, s výmerou 836 m2, TTP, vytvorenú GP 44562578-069/2017 vyhotoveným dňa 26.07.2017.

Dôvod:

Pozemok priamo susedí s pozemkom žiadateľa. Obec Lutila nemá v úmysle tento pozemok využívať.

Ing. Miloš Tesák a Ing. Jana Tesáková rod. Augustínová  nie sú osoby na ktoré je prevod vlastníctva priamym predajom vylúčený (§ 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb.)

Lutila 06.09.2017

Ján Pružina, v.r.

Starosta obce


 
 

Za rok 2016 bola obec Lutila vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko SR, a.s. týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá.

Obec Lutila patrí medzi obce, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj.

dnes je: 19.6.2018

meniny má: Alfréd

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2018

Súbor na stiahnutie LUTILA- vývoz odpadu 2018.pdf (402.6 kB)

sídli v budove Základnej školy s materskou školou, Slobodné 23, Lutila

Otváracie hodiny:
každú stredu od 17:00 do 19:00 hod.

Vibračná doska a jej zariadenie, lámačka, prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Súbor na stiahnutie cennik_mechanizmov_obce.rtf (64 kB)
Poplatok za prenájom veľkokapacitných kontajnerov spoplatnenie za prenájom veľkokapacitných kontajnerov.rtf (9 kB)
webygroup
ÚvodÚvodná stránka