Prechod na navigáciu block menu

Obec

Zmluvy » subjekt: Obec Lutila » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 172
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
327/2017Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Číslo zmluvy: 717018719 o dodávke vody o z verejného vodovodu s o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouDodávka vody verejným vodovodom, odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie0,00 €25.8.2017nestanovený
312/2017Marek Dekýš, rod. Dekýš, Komenského 392/11, Žiar nad HronomKúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 OZkupujúci kupuje do výlučného vlastníctva novovytvorenú CKN parc. č. 3645/2, o výmere 78 m2 a CKN parc. č. 3646/2, o výmere 14 m2. 189,52 €11.8.2017nestanovený
300/2017Mgr. JUDr. Zoltán Perhács, PhD.Zmluva o poskytovaní právnych služiebposkytovanie právnych služieb 200,00 €1.8.2017nestanovený
159/2017/1Jozef ImrišZmluva o prenájme miesta na pohrebiskuprenájom miesta na hrob, sekcia: B, č.1469,96 €23.6.2017nestanovený
226/2017Erika SlašťanováZmluva o nájme nebytových priestorovNájom nebytových priestorov 120,00 €10.6.2017nestanovený
225/1/2017VÚB, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 BratislavaDohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 766/2017/DDohoda o blankozmenke0,00 €7.6.2017nestanovený
225/2017VÚB, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 BratislavaZmluva o termínovanom úvere č. 508/2017/UZÚver za účelom Rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci Lutila 110 000,00 €6.6.2017nestanovený
200/2017Ekoplán, s.r.o., BratislavaZmluva o dielo č. ZL-01/2017Spracovanie územného plánu obytnej zóny v Lutile7 600,00 €18.5.2017nestanovený
162/2017STRABAG s.r.o.Zmluva o dielo objednávateľ č. 162/2017, zhotoviteľ č. 2017DE01006Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Lutila 131 153,18 €3.5.2017nestanovený
173/2017FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. , MyjavaZmluva o dielo č. 17047-2B/FSG/2017Lutila - detské ihrisko10 301,52 €27.4.2017nestanovený
172/2017FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. , MyjavaZmluva o dielo č. 17047-2A/FSG/2017Lutila - detské ihrisko10 762,32 €27.4.2017nestanovený
98/2017Terézia Vrtáková, rod. Mikušová, Nám. MS 410/12/20, ZH, Ing. Boris Beniak, narod.31.07.1979, Nová ul. č. 664/33, LutilaKúpna zmluva podľa § 588 Obč. zák.Kúpa nehnuteľnosti do majetku obce CKN parc. č. 438/2 a CKN parc. č. 438/34 375,00 €10.4.2017nestanovený
139/2017Lena Juríčková, rod. Gregušová, bytom Sládkovičova 499/16, 965 01 Žiar nad HronomKúpna zmluva podľa § 588 Obč. zák.Kúpa obecného pozemku CKN parc. č. 346/3879,90 €6.4.2017nestanovený
140/2017EKOTEC, spol. s r.o.Zmluva o kontrolnej činnostikontrola detstkých ihrísk na verejných priestranstvách 207,00 €5.4.2017nestanovený
92/2017LEDAS s.r.o.Mandátna zmluvavýber zhotoviteľa diela pre projekt s názvom Lutila - Lutilský potok a Kopernický potok, protipovodňová ochrana2 400,00 €2.3.2017nestanovený
Položky 1-15 z 172


Úvodná stránka