Prechod na navigáciu block menu

Obec

Zmluvy » subjekt: Obec Lutila » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 181
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
415/2017IMREX Holding s. r. o.Zmluva o dielo č. 30/17rekonštrukcia strechy CO kryt13 798,80 €18.11.2017nestanovený
402/2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T. Sytnianskeho 1180Dohoda č. 17/27/010/23predmetom uzatvorenia je aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi0,00 €1.11.2017nestanovený
397/2017VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 BratislavaZmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtuotvorenia a vedenie bežného účtu0,00 €25.10.2017nestanovený
396/2017VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 BratislavaZmluva o bežnom účte na dotácieotvorenie a vedenie bežného účtu0,00 €25.10.2017nestanovený
395/2017VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 BratislavaZmluva o vydaní a používaní debetných platobných karietvydanie debetnej platobnej karty0,00 €25.10.2017nestanovený
394/2017VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 BratislavaZmluva o využívaní služieb Nonstop Bankingposkytovanie služieb0,00 €25.10.2017nestanovený
390/2017DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 BratislavaZmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služiebDohoda o právach a povinnostiach zmluvných strán0,00 €19.10.2017nestanovený
159/2017/2Ing. Ján HarmanZmluva o prenájme miesta na pohrebiskuPrenájom hrobového miesta19,92 €7.10.201729.9.2027
375/2017Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.Zmluva o zriadení vecného bremenaVecné bremeno0,00 €7.10.2017nestanovený
327/2017Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Číslo zmluvy: 717018719 o dodávke vody o z verejného vodovodu s o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouDodávka vody verejným vodovodom, odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie0,00 €25.8.2017nestanovený
312/2017Marek Dekýš, rod. Dekýš, Komenského 392/11, Žiar nad HronomKúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 OZkupujúci kupuje do výlučného vlastníctva novovytvorenú CKN parc. č. 3645/2, o výmere 78 m2 a CKN parc. č. 3646/2, o výmere 14 m2. 189,52 €11.8.2017nestanovený
300/2017Mgr. JUDr. Zoltán Perhács, PhD.Zmluva o poskytovaní právnych služiebposkytovanie právnych služieb 200,00 €1.8.2017nestanovený
159/2017/1Jozef ImrišZmluva o prenájme miesta na pohrebiskuprenájom miesta na hrob, sekcia: B, č.1469,96 €23.6.2017nestanovený
226/2017Erika SlašťanováZmluva o nájme nebytových priestorovNájom nebytových priestorov 120,00 €10.6.2017nestanovený
225/1/2017VÚB, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 BratislavaDohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 766/2017/DDohoda o blankozmenke0,00 €7.6.2017nestanovený
Položky 1-15 z 181
ÚvodÚvodná stránka